ogrody.opole.pl   
e-mail: info@ogrody.opole.pl   Dział - Środki przeciw gryzoniom i kretom -

Pułapka na krety

Co zwalcza

Pułapka służy do łapania kretów i nornic na działkach i w ogrodach przydomowych.

Jak stosować

Na długości 30-40 cm odkryć podziemny kanał, w którym poruszają się krety lub nornice. Należy to zrobić starannie tak, aby kanał był dobrze oczyszczony i drożny. Włożyć pułapkę do odkrytego kanału tak, aby nacięcie na rurce znajdowało się u góry. Uważać, aby do kanału lub rurki nie nasypała się ziemia lub inne rzeczy. Następnie zakryć otwór np. płytą chodnikową, kamieniem, ziemią, lub darniną, tak aby nie dochodziło do kanału światło lub powietrze. Aby nie nasypać ziemi do rurki można przykryć ją czarną folią.
Miejsce gdzie została umieszczona pułapka oznaczyć. Pułapkę można kontrolować nie usuwając jej z kanału. Przez wycięcie w górnej części widać czy złapał się kret lub nornica.

Kiedy stosować

CENTRUM OGRODNICZE
Opole, ul. Częstochowska 39

tel. 077 456 81 15

email: info@ogrody.opole.pl